RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Witam na mojej stronie internetowej i zapraszam do zapoznania się z ofertą. Moje wykształcenie jest ściśle ukierunkowane na to czym się zajmuję, aby świadczone usługi były zawsze rzetelne. Uzyskałem tytuł Inżyniera Pożarnictwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu BHP oraz Bezpieczeństwo Techniczne w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Ponadto ciągle podnoszę poziom swojej wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach dla rzeczoznawców i konferencjach. W przypadku pytań zachęcam do kontaktu telefonicznego lub pozostawienia wiadomości e-mail. Pozdrawiam serdecznie! mgr inż. Andrzej Jurek

KONTAKT

poczta@doku-poz.pl

+48 533 524 251

Oferta

Jako rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oferuję:

 • Uzgodnienie projektów pod kątem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (PAB, PZT, PT, projekty urządzeń przeciwpożarowych);
 • Uzgodnienie projektów instalacji fotowoltaicznych (PV);
 • Opracowywanie Ekspertyz Technicznych dla nowych i istniejących budynków, gdzie bezpośrednie spełnienie wymagań prawnych nie jest możliwe;
 • Scenariusze współdziałania urządzeń na wypadek pożaru - tzw. scenariusz pożarowy;
 • Opinie z  zakresu ochronu przeciwpożarowej;
 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego;
 • Oceny zagrożenia wybuchem na etapie projektowym i dla istniejących instalacji;
 • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem (ATEX);
 • Wsparcie na etapie budowy inwestycji;
 • Audyty stanu bezpieczeństwa pożarowego;
 • Współpraca z projektantami i doradztwo.


Formularz kontaktowy

 
 __     __ _____  _ __ _______ 
 \ \    / / | __ \ | |/ / |__  __|
 \ \ /\ / / | |__) | | ' /   | |  
  \ \/ \/ /  | _ / | <   | |  
  \ /\ /  | | \ \ | . \   | |  
   \/ \/   |_| \_\ |_|\_\  |_|